Ændring i aktiviteter:

Ændring i aktiviteter: Kystturen lørdag den 8. april har fået ny turleder: Erik (40 42 26 71). Tilmelding skal ske til ham pr telefon eller i Høllet på torsdag.