Forfatter: Arnt

Referat 11-09-17

Afbud: Ingen Dagsorden: Nyt fra formanden Kasseren Aktivitetsudvalget VPU Eventuelt Modhageløse kroge i Omme Å og Hoven Å Opsigelse af Hågerup Å   Beta.fiskekort.dk testes af Arnt –
Read More

Ny dato på Årø-turen

Niels Lühr, turleder for Årøturen i Oktober, har måttet flytte turen til den efterfølgende weekend – 20-22 oktober. Tilmelding og frist er det samme: Afgang fredag efter aftale
Read More

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 Indkaldelse til Fynske Lystfiskeres ordinære generalforsamling 2016 Torsdag den 26/1 kl. 19.00 i Høllet, Steinsgade 17B 5000 Odense C. Dagsorden ifølge lovene: Valg af dirigent. Godkendelse
Read More

Referat 9/5-16

Ikke fremmødt: John, Erik Nyt fra formanden: Intet nyt fra kommunen. Arnt rykker dem. Nye fiskeregler i Odense Å. Mentorordningen skal lanceres ASAP. Arnt snakker med Keld. Keld
Read More