Kategori: Referater

Referat 11-09-17

Afbud: Ingen Dagsorden: Nyt fra formanden Kasseren Aktivitetsudvalget VPU Eventuelt Modhageløse kroge i Omme Å og Hoven Å Opsigelse af Hågerup Å   Beta.fiskekort.dk testes af Arnt –
Read More

Referat 12-12-16

bestyrelses møde d 12/12-2016     afbud John, Erik Formanden har fået nyt tlf.nr 23814906 frem mødte Ole, Arne, Claus,Arnt, Niels Arne køber ind til Juleafslutning Generalforsamlingen. Torsdag D 26/1
Read More

Referat 9/5-16

Ikke fremmødt: John, Erik Nyt fra formanden: Intet nyt fra kommunen. Arnt rykker dem. Nye fiskeregler i Odense Å. Mentorordningen skal lanceres ASAP. Arnt snakker med Keld. Keld
Read More

Referat 7/3 2016

Fraværende: Niels Luhr Formands beretning. Arnt fortæller om kommende DSF kongres, der diskuteres DSF kontigent stigning. Hvis FB-bestyrelsens forslag går igennem,afholder vi ekstraordinær generalforsamling med henblikpå justering af kontingent. Spang
Read More

Referat generalforsamling 20/1-16

Generalforsamling Fynske Lystfiskere 2016 20/1 11 fremmødte Peter Hansen valgt som dirigent Generalforsamlingen er lovligt indvarslet Formandens beretning Se bilag Formandens beretning godkendt Regnskab og budget godkendt Indkomne
Read More

Referat 8/2-16

Afbud: Niels Lühr, Teis, Claus Damsgaard   Bestyrelsen er orienteret om mødet med kommunen Ny beslysning Energiscreening, Arnt skal mødes med konsulent fra kommunen fredag 12/2. Maling Vi
Read More

Referat 11/1-16

deltagere Claus, Arne, Erik, Ole, Niels, Arnt, Afbud. John der er kommet indkaldelse til representant skabs møde I odense å. Det vil blive kommenteret at der bliver solgt
Read More

Referat 14/12-15

Afbud Claus. Erik. Keld Fremmødte :   Arnt. Arne John Ole Niels Der er lavet nyheds brev og indkaldelse til generalforsamling der er lavet til 17 mand resten sendes
Read More

Bestyrelsesmøde 11/3-15

Afbud: Erik, Niels, Claus Formanden: Vi takker nej til Bilka’s invitation til en stand derude i deres dyreaktivitetsdage. Arnt tager kontakt til AH fra forbundet for at få
Read More

Referat 11-02-15

Afbud: Erik Digital post er oprettet. Generalforsamling forløb i god ro og orden. Ole sørger for referat og underskrift fra Peter Bækørred/Stalling/Å kursus afholdes 10,17 og 20 juni.
Read More