Fiskeregler

 1. Fiskeri er tilladt hele året rundt efter ikke fredede arter. Ormefiskeri er tilladt i vore vande. Mindstemål for bækørred i FL’s vande er 35 cm. Alle fisk under mindstemålet skal genudsættes nænsomt.
 2. Kontroller hinanden ved vore fiskevande, forlang medlemskort og fisketegn (18-64 år) forevist, bortvis tyvefiskere samt husk: Der må højst hjemtages 3 fisk pr. mand pr. døgn.
 3. Skån naturen – tag affald med hjem.
 4. Parker dit køretøj, så det ikke er til gene for andre.
 5. Beskyt anden mands ejendom, hegn, led og lignende.
  Gå direkte ad nærmeste anviste vej til fiskevandet.
 6. Respekter andre fiskere og undgå støjende adfærd.
 7. Vær sikker på, at du fisker på lovligt område – ellers lad være.
 8. På visse å-strækninger har lodsejeren ret til udlægning af åleruser.
  Dette vil være oplyst under punktet ‘Særlige bestemmelser’.
 9. Alle uregelmæssigheder ved vore vande bedes i snarest meddele til vandplejeudvalget (se navn og tlf.nr.i bladet).
 10. Bemærk at der på udvalgte strækninger kan være andre regler. Bl.a. når du fisker på Odense Å Sammenslutningens fiskevand, eller ALF’s fiskevand. På vores kort er disse stræk markeret med grøn.

Regler for Skovly Sø

 • Aborrer over 25cm SKAL genudsættes i Skovly sø.
 • Alle under 18 må fiske gratis i følgeskab med et medlem.

Regler for Odense Å

Følgende fiskeregler er nu gældende pr.  1/6-2013 på vores strækninger i Odense å:

 • Mindstemål for havørred er 45 cm. Mindstemål for bækørreder er 40 cm.
 • Der må højst hjemtages 2 ørreder pr dag og ikke mere end 10 stk. årligt.
 • Der må højst hjemtages 1 bækørred per dag.
 • Ved fiskeri med levende agn skal krogstørrelsen minimum være str. 2, og af krogtypen cirkelkrog.
 • Fiskeri er tilladt efter ikke fredede arter.
 • Nedfaldsfisk/nedgængere skal altid genudsættes.
 • Fangstrapporter af havørreder er obligatoriske og skal indberettes senest 7 dage efter fangsten med opgivelse af fangststed, dato og længde. Fangster kan indberettes på telefon til Formand Arnt Christensen ( 41 14 14 08 ), på e-mail til mail@fynskelystfiskere.dk eller på Odense Å
 • Se fiskeregler for Odense Å Sammenslutningens fiskevand på www.odense-aa.dk

Samfiskeaftaler

Medlemmer af Fynske Lystfiskere må bedrive fiskeri på Aarhus Lystfiskerforenings stræk af Omme Å ved Ørbæk/Simmelgården. Fiskeriet bedrives efter Aarhus Lystfiskerforenings gældende bestemmelser og vore medlemmer har pligt til at kontrollere reglerne inden fiskeriet påbegyndes.

Aarhus Lystfiskerforening: Fiskestræk og regler

Desuden må medlemmer af Fynske Lystfiskere fiske på Grindsted Sportsfiskerforenings stræk af Omme Å, markeret særskilt på kortet over vores fiskevand.  Fiskeriet bedrives efter Grindsted Sportsfiskerforenings gældende bestemmelser og vore medlemmer har pligt til at kontrollere reglerne inden fiskeriet påbegyndes.

Grindsted Sportfiskerforening: Fredninger og regler (Zone 5)

Udvalgte fredningsbestemmelser:

Ørred og Laks: 16. nov – 15. jan

Ål: 16. oktober til 31. juli

Stalling: Hele året

Sandart: 01. maj – 31. maj

Gedde: 01. april – 30. april

Se alle arter her