Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017

Indkaldelse til Fynske Lystfiskeres ordinære generalforsamling 2016

Torsdag den 26/1 kl. 19.00 i Høllet, Steinsgade 17B 5000 Odense C.

Dagsorden ifølge lovene:

  1. Valg af dirigent.
  2. Godkendelse af forretningsorden.
  3. Beretning og godkendelse af samme.
  4. Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent for 2017/18, og vedtagelse af budget for år 2017. Bestyrelsen foreslår nedsættelse af juniorkontingent til 100,- med virkning fra 1/1-17. Bestyrelsen foreslår følgende kontingent for 2018: juniorer 100,- ungdom 500,- senior 900,-
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Følgende er på valg:

Næstformand: Claus Damsgaard, modtager genvalg.

Kasserer: Arne Nørreskov, modtager genvalg.

Suppleant: Erik Petersen, modtager genvalg.

  1. Valg af revisorer.

Revisor: Poul Petersen modtager genvalg

Revisor: Peter Hansen modtager genvalg

  1. Eventuelt.

Har vi, og forbundet, dine korrekte oplysninger?

Gå ind på http://medlem.sportsfiskerforbundet.dk og tjek at dine oplysninger er korrekte og opdaterede.